Ετικέτες

, , ,

Με τίτλο «Άστρο των Χριστουγέννων: ποια η εξήγηση του φαινομένου» εντοπίσαμε μία ενδιαφέρουσα αναφορά στο θαυμαστό φαινόμενο του άστρου που οδήγησε τους σοφούς της ανατολής στα πόδια του μικρού Χριστού.

Στο κείμενο αυτό αναφέρονται κάποιες απόψεις που κατά το παρελθόν προβλήθηκαν ως αιτιολογήσεις του σχετικού φαινομένου. Μπορούμε να προσφέρουμε και κάποιες άλλες πιθανότητες όπως η σύνοδος τριών πλανητών και η «ηλεκτρική καταιγίδα».

Στην πραγματικότητα δεν φαίνεται να ευδοκιμούν οι προσπάθειες για επιστημονική ερμηνεία του φαινομένου, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμη «φυσικό» φαινόμενο, αλλά για κάτι άλλο.

Τι ήταν αυτό;

Στον παράδεισο ο άνθρωπος επικοινωνούσε άριστα με το Θεό μέχρι τη στιγμή της Πτώσεως όταν χάθηκε αυτή η επικοινωνία, διακόπηκε αυτή η σχέση και ο άνθρωπος ξέχασε το Θεό του, τον οποίο μέχρι τότε αγαπούσε.

Κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας ο Θεός προσπαθώντας να βοηθήσει τους ανθρώπους να Τον γνωρίσουν και να Τον αγαπήσουν πάλι αυτοπαρουσιάζεται στην ανθρώπινη ιστορία με διάφορους τρόπους δίνοντας σημάδια της παρουσίας Του.

Αυτά τα σημάδια, που απλά αποκαλούμε θαύματα, είναι άκτιστα και όχι φυσικά φαινόμενα. Ο Θεός επικοινωνεί με τον κόσμο με τη βοήθεια των Ακτίστων Ενεργειών Του, οι οποιές θαυμαστά διαχέονται στην ιστορία και την αγιάζουν.

Τέτοια σημεία ήταν η εμφάνιση στο Μωυσή με τη μορφή της φλεγομένης, αλλά μη καιομένης βάτου, της στήλης πυρός που οδηγούσε τους Ισραηλίτες στην έρημο, των δέκα πληγών, της φωνής που ακούστηκε στη Βάπτιση, του σεισμού και του σκότους της Σταυρώσεως, της λάμψεως της Μεταμορφώσεως, των πυρίνων γλωσσών της Πεντηκοστής και άλλων πολλών.

Τέτοιο σημάδι ήταν και το αστέρι των Χριστουγέννων. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να ερμηνευθεί επιστημονικά. Πολλές υποθέσεις έχουν διατυπωθεί, και θα διατυπωθούν στο μέλλον, άλλα η ερμηνεία του χρειάζεται διαφορετικό οπλισμό. Απαιτεί πίστη, ταπείνωση και αγάπη στην καρδιά. απαιτεί ψυχή δεκτική στα σημάδια της παρουσίας του Θεού. Τέτοιες ψυχές, κατά τα φαινόμενα είχαν οι Μάγοι. Για το λόγο αυτό αξιώθηκαν να δουν το αστέρι, το οποίο τους οδήγησε στον γεννηθέντα Θεό.

Συνεπώς δεν τίθεται καν θέμα για το αν συμβαδίζουν η επιστημονική και η εκκλησιαστική προσέγγιση: Κινούνται σε δύο διαφορετικά πεδία. Έχουν διαφορετικούς στόχους και φυσικά θα οδηγηθούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.

Χρόνια πολλά.