Ετικέτες

, , , ,

Συνεχίζουμε την παρουσίαση του παπύρου με τη παράθεση κάποιων στοιχείων σχετικά με την προέλευσή του και μία προσπάθειά μας να μεταφράσουμε στα ελληνικά το αγγλικό κείμενο της Karen King.

Στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν την προέλευση του σπαράγματος που παρουσιάζουν, η Karen King και οι συνεργάτες της κάνουν διάφορες υποθέσεις για την αρχική του χρήση. Υπέθεσαν ότι αρχικά ήταν φυλακτό (πιθανότητα την οποία απέρριψαν), ενώ κάποιοι πρότειναν μήπως προέρχεται κάποιο ταφικό μνημείο, καθώς οι αιγυπτιακοί τάφοι αποτελούν σημαντική πηγή παπύρων, αν και συνήθως είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Η έρευνα σχετικά με την αυθεντικότητα του σπαράγματος συνεχίζεται και η ομάδα της Karen King εντοπίζει σημεία στο κείμενο όπου το μελάνι υποδηλώνει ότι πρόκειται για αρχαίο χειρόγραφο και όχι για σύγχρονη απάτη (σύγχρονη γραφή πάνω σε παλαιό άγραφο τεμάχιο παπύρου).

Η γλώσσα του κειμένου είναι η κοπτική και πιο συγκεκριμένα μία διάλεκτός της η σαχιδική. Η διαπίστωση αυτή μας δίνει μία γεωγραφική ένδειξη για την περιοχή προέλευσης του κειμένου, καθώς η σαχιδική ομιλούνταν στις νότιες περιοχές της Αιγύπτου και μάλιστα θεωρείται η πρώτη αιγυπτιακή διάλεκτος στην οποία μεταφράστηκαν τα ελληνικά κείμενα.

Συνεκτιμώντας άλλα γνωστικά κείμενα που σώζονται η Karen King υποθέτει ότι το πρωτότυπο ήταν ελληνικό και είχε γραφεί κατά το δεύτερο μισό του 2ου μ.Χ. αιώνα στην Αίγυπτο, τη Συρία ή ακόμη και τη Ρώμη, καθώς στην τελευταία είχαν βρεθεί οπαδοί του Βαλεντίνου και ο Τατιανός, ο οποίος είναι γνωστός από την προσπάθειά του να συρράψει τα τέσσερα ευαγγελικά κείμενα σε ένα, το Διατεσσάρων.

 

Καθώς το απόσπασμα είναι πολύ μικρό και δεν γνωρίζουμε τον τίτλο του δεν μπορούμε να το συνδέσουμε με κάποιο από τα γνωστικά κείμενα που είναι γνωστά σε εμάς ώστε να έχουμε πληρέστερη εικόνα για την προέλευσή του και τις αντιλήψεις της ομάδας που το δημιούργησε.

 

Ακολουθεί η μεταγραφή του παπύρου στα κοπτικά και μία δική μας προσπάθεια να το μεταφράσουμε στα ελληνικά βάσει του αγγλικού κειμένου που παραθέτει η Karen King στο άρθρο της στο περιοδικό Harvard Theological Review (106:1).

 Η μπροστινή όψη:Η οπίσθια όψη:

 

Η μετάφραση του κειμένου από τα αγγλικά στα ελληνικά:

 Η μπροστινή όψη του παπύρου:

1 ] “not [to] me. My mother gave to me li[fe…”

       όχι [σε] μένα. Η μητέρα μου έδωσε σε μένα ζωή . . .»

2 ] The disciples said to Jesus, “.[

     Οι μαθητές είπαν στον Ιησού, «

3 ] deny. Mary is worthy of it [            Or alternatively: Mary is n[ot] worthy of it.

     αρνούμαι/αρνηθείς. Η Μαρία είναι άξιά του  Ή εναλλακτικά : Η Μαρία δεν είναι άξιά του

4 ]……” Jesus said to them, “My wife . . .[

               Ο Ιησούς τους είπε: «η γυναίκα μου . . . [

5 ]… she will be able to be my disciple . . [

         θα μπορεί να είναι μαθήτριά μου . . . [

6 ] Let wicked people swell up … [

     Αφήστε τους κακούς ανθρώπους να φουσκώνουν [

7] As for me, I dwell with her in order to . [

     Όσο για μένα κατοικώ μαζί της προκειμένου να . . . [

8] an image [

     μία εικόνα [

 

Η οπίσθια όψη του παπύρου:

1 ] my moth[er

      η μητέ[ρα μου

2 ] three [

     τρία [

3 ] … [

 4 ] forth which … [

      προς τα οποία . . . [

            Σε επόμενη ανάρτηση θα προσφέρουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ανακάλυψη, η οποία προσήλκυσε το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο διεθνή χώρο.