Ετικέτες

, , ,

Με την ευκαιρία της εορτής των Τριων Ιεραρχών η Ιερά Μητρόπολις Κώου και Νισύρου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Κώου καὶ Νισύρου μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν διοργανώνει τὴ Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου ἑορταστικὴ ἐκδήλωση στὴν Πνευματικὴ Ἑστία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ προσκαλεῖ σὲ αὐτὴ σύνολη τὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα.

Σκοπὸς τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι ἡ ἀνάδειξη τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, καθὼς καὶ τῆς προσωπικότητάς τους, ἡ ὁποία, μὲ τὸ δυναμισμὸ καὶ τὴν πνευματικότητα ποὺ τοὺς διέκρινε, ἔθεσε σὲ νέα βάση τὰ κοινωνικὰ καὶ πνευματικὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς τους.
Μὲ αὐτὴ τὴν ἐκδήλωση ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κώου καὶ Νισύρου ἐπιθυμεῖ νὰ τιμήσει ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸν καθημερινὸ ἀγῶνα καὶ τὸ ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τους προσέφεραν καὶ προσφέρουν τὸ πολύτιμο ἀγαθὸ τῆς παιδείας στοὺς νέους μας.

Ὥρα ἐνάρξεως εἶναι ἡ 12η μεσημβρινή.

Τὸ πρόγραμμα θὰ περιλαμβάνει:
1) ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπὸ τὸ Διευθυντὴ τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κῶ κ. Χρῆστο Γαμβρέλλη,
2) ἀπόδοση τραγουδιῶν ἀπὸ ἀπὸ τὸ Μαθητικὸ Σύνολο Ἑλληνικῆς Μουσικῆς τοῦ 2ου Γυμνασίου Κῶ, μὲ ὑπεύθυνο μουσικῆς διδασκαλίας τὸν καθηγητὴ κ. Ἰωάννη Τοπαλίδη.

Ἡ ἐκδήλωση ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ ὑπηρετοῦν καὶ διαβιοῦν στὴν Κῶ καὶ στὴ Νίσυρο εἴτε αὐτοὶ ἐργάζονται στὴ δημόσια πρωτοβάθμια καὶ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση εἴτε ἔχουν ἀφυπηρετήσει εἴτε δραστηριοποιοῦνται μὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη σχέση στὸν ἐκπαιδευτικὸ χῶρο.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως